Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/z/a/u28283/public_html/includes/un_extensions.php on line 1016
2010-11-22 - Køest knihy Hana Zagorová - Legenda - Málokdo ví - Hana Zagorová
ZagorovaHana.cz
  Hanka
 ·    Novinky
 ·    Hanka
      -    ®ivot v datech
      -    Ocenìní
      -    Pamìtní list
      -    Svatba
 ·    Muzikál
      -    Jack Rozparovaè
      -    Mona Lisa
 ·    Knihy
 ·    Tisk-èlánky
      -    2022
      -    2021
      -    2020
      -    2019
      -    2018
      -    2017
      -    2016 II.
      -    2016 I.
      -    2015
      -    2014
      -    2013
      -    2012
      -    2011
      -    2010
      -    2009
      -    2008
      -    2007
      -    2006
      -    2005
      -    2004
      -    2003
      -    2002
      -    2000-2001
      -    1990-1999
      -    1980-1989
      -    1970-1979
      -    1968-1969
 ·    Televizní vystoupení
      -    2010-2013
      -    2000-2009
      -    1990-1999
      -    1980-1989
      -    1970-1979
      -    1964-1969
  Diskografie
 ·    Seznam písní
 ·    Alba sólová
      -    SP
      -    EP
      -    LP
      -    MC
      -    CD
      -    CD on-line
      -    VHS
      -    DVD
 ·    Alba spoluúèasti
      -    EP
      -    LP
      -    MC
      -    CD
      -    VHS
      -    DVD
      -    Zahranièní
 ·    Audioknihy
 ·    Recenze alb
  Galerie
 ·    Fotografie
 ·    Koncerty-divadlo
      -    Koncerty
      -    Divadlo
 ·    Autogramiády-køty
      -    Autogramiády
      -    Køty
 ·    Propagaèní materiály
      -    Promo fotokarty
      -    Promo bro¾ury
      -    Plakáty
      -    Noty
 ·    Fan kluby
      -    Praha - 1988-2013
      -    FK Písnièka 1992-1993
      -    KPHZ 1990-1993
      -    Nové Mìsto..1975-1990
  Ostatní
 ·    Kontakt
 ·    FACEBOOK Hanky
 ·    Hudba ke sta¾ení

2010-11-22 - Køest knihy Hana Zagorová - Legenda - Málokdo ví

Køest knihy Hana Zagorová - Legenda - Malokdo ví
Køest se konal: 22.11.2010 v 16:00 - Fama Bar Restaurant Praha

Hana Zagorová / Scarlett Wilková

Moderátor: Jan Musil
Kmotra: Halina Pawlowská

Plakát:Fotografie: 

Další fotografie: Zdroj: www.nextfoto.cz - Pavel Gwu¾ï
Copyright © Hana Zagorová
V¹echna práva vyhrazena.

Publikováno: 22.11. 2010 (3683 ètenáøù)

[ Zpìt ]